Over GroundWorks

GroundWorks adviseert overheidsorganisaties en bedrijven over legionellabeleid en uitvoering van legionellapreventie. Ook wordt in opdracht onderzoek verricht om legionellapreventie te verbeteren en mogelijke nieuwe bronnen te vinden. GroundWorks is het adviesbureau van Alvin Bartels.
Wat kan GroundWorks voor u doen?
  • Audits

Met een legionella-audit van GroundWorks kan worden bepaald of legionellapreventie goed wordt uitgevoerd en waar kostenbesparingen mogelijk zijn. Uw beheersplan wordt getoetst aan de huidige regelgeving en er wordt bepaald of er geen overbodige adviezen zijn gegeven. Op locatie wordt vastgesteld of het beheersplan goed wordt uitgevoerd, de taken goed zijn geborgd en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Meer informatie.

  • Advies evenementen

Tijdens evenementen kunnen installaties worden gebruikt die fijne waternevel vormen. GroundWorks adviseert toezichthouders en organisatoren van evenementen over de geldende regels en over de te nemen maatregelen om het risico op infectie met waterbacteriën zoals legionella te verkleinen. Meer informatie. 

  • Adviseren toezichthouders

Toezichthouders kunnen bij GroundWorks terecht voor deskundig advies of een second opinion. Voorbeelden: het  controleren van een beheersplan of het geven van een second opinion naar aanleiding van een inspectie.  Meer informatie.

  • Kennis vergroten

GroundWorks verzorgt gastcolleges, trainingen en lezingen over legionellapreventie. In overleg kan elke training of lezing worden aangepast aan uw kennisbehoefte.

Voorbeelden: jaarlijks gastcollege opleiding Deskundige infectiepreventie (UMC Groningen) en training ‘Toezicht legionellapreventie bij natte koeltorens’ voor gemeenten en omgevingsdiensten.  Meer informatie.


Wat is legionellapreventie

Overzicht beheersmethoden legionellapreventie

Waarom GroundWorks

Verschil tussen GroundWorks en wateradviesbedrijven

Alleen douches risico voor legionella?