Over GroundWorks

GroundWorks adviseert gemeenten, omgevingsdiensten, bedrijven en kennisinstituten over legionellapreventie. GroundWorks is het adviesbureau van Alvin Bartels. Alvin is sinds 2001 deskundige legionellapreventie en adviseert sinds 2007 onder meer het RIVM en de GGD’en.
GroundWorks helpt u bij het uitvoeren van legionella-taken. Voorbeelden:

Waar is legionellapreventie nodig en waarom. Hoe kan de gemeentelijke taak zo goed mogelijk worden uitgevoerd met de beschikbare tijd en kennis. En wat zijn de veranderingen op gebied van legionellapreventie voor de gemeenten als de toekomstige omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving) in werking treedt?

Gemeenten, provincies en omgevingsdiensten houden toezicht op het uitvoeren van legionellapreventie bij o.a. natte koeltorens. GroundWorks kan u ‘evidence based’ adviseren in situaties waar deskundig advies gewenst is, zoals een second opinion over een legionella-beheersplan.

Legionellapreventie tijdens evenementen is noodzakelijk als fonteinen, bubbelbaden of andere installaties worden gebruikt die fijne waternevel vormen. GroundWorks adviseert zowel gemeenten als organisatoren van evenementen over de te nemen maatregelen.

Met een legionella-audit van GroundWorks wordt bepaald of legionellapreventie goed wordt uitgevoerd en waar kostenbesparingen mogelijk zijn. Uw beheersplan wordt getoetst aan de huidige regelgeving en er wordt bepaald of er geen overbodige adviezen zijn gegeven. Op locatie kan worden vastgesteld of het beheersplan goed wordt uitgevoerd, de taken goed zijn geborgd en de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.

Op de website worden regelmatig interessante wetenschappelijke artikelen besproken en nieuwsberichten geplaatst over legionellapreventie. GroundWorks geeft gastcolleges, trainingen en lezingen over legionellapreventie. Voorbeelden: jaarlijks gastcollege voor de opleiding Deskundige Infectiepreventie (Wenckebach Instituut, UMC Groningen) en training ‘Toezichthouden legionellapreventie bij natte koeltorens’ voor gemeenten en omgevingsdiensten. In overleg kan elke training of lezing worden aangepast aan uw kennisbehoefte.

Voor vragen of een vrijblijvende offerte kunt u contact opnemen met GroundWorks.


Meer informatie:

Wat is legionellapreventie

Overzicht beheersmethoden legionellapreventie

Waarom GroundWorks

Verschil tussen GroundWorks en wateradviesbedrijven

Alleen douches risico voor legionella?